Gebruiksvoorwaarden

DISCLAIMER
De website van BusinessforBusiness CV wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. BusinessforBusiness CV streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op deze website. BusinessforBusiness CV garandeert echter niet dat de inhoud van de B4B-website juist of volledig is. Ondanks alle aan de samenstelling van de B4B-website bestede zorg, kan noch de redactie, noch BusinessforBusiness CV (de uitgever) aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen voorkomen of voor de gevolgen van het gebruik van de B4B-website. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van deze website. BusinessforBusiness CV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen vanaf of die verwijzen naar de B4B-website. Uw gebruik van de B4B-website houdt in dat u onze algemene voorwaarden en deze disclaimer accepteert.

COPYRIGHT
Het auteursrecht op deze website berust bij BusinessforBusiness CV of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BusinessforBusiness CV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BusinessforBusiness CV. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar info@businessforbusiness.be.

PRIVACY VERKLARING
Je kan deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen of bij een inschrijving.