Welkom

Er is ogenschijnlijk niets zo gemakkelijk als groeien. Het gebeurt nagenoeg vanzelf en het kost nauwelijks moeite.

Nochtans is het tegendeel waar voor zover het een gezonde, duurzame, winstgevende, ethische of bijvoorbeeld een kwalitatieve groei betreft. Elk bedrijf maakt – al dan niet – op een geplande manier een groeiproces door.

Deze evolutie is niet alleen noodzakelijk om de vooropgestelde bedrijfsresultaten te behalen, maar ook om het aanwezige potentieel te realiseren. Rekeninghoudend met de veranderde omgevingsfactoren zullen de toekomstige verwachtingen en behoeften van de klanten uw doel zijn.

Het zijn in het algemeen de middelgrote en grote ondernemingen die zich uitgebreid laten ondersteunen en inspireren om een heuse groeistrategie uit te werken en de organisatie en middelen gepast bij te sturen. Kleinere bedrijven daarentegen hebben minstens evenveel nood aan deze begeleiding. Ze hebben echter vaak niet de ruimte en tijd om hun groeithema's uit te werken.