Verkoop

De verkoop begint waar de klant "neen" zegt.

En een "neen" is niet altijd een "neen". Als uw verkopers van deze 2 stellingen overtuigd zijn, dan kunnen we potten breken. Uw groeicoach zal vervolgens aan de hand van vragen en reflectie het commercieel vermogen van uw salesteam proberen te optimaliseren.

Eerder dan met algemene verkoopstrainingen werken we graag met anekdotes, concurrentiële scenario's, rollenspellen en eigen ervaring. Er zal echter ook aandacht zijn voor een stuk sales engineering waarin de nadruk ligt op omzet per kop, winratio’s, time to quote, time to sale, margeberekening en zo meer.

Als BusinessforBusiness u of uw verkoopsploeg straks komt vertellen hoe de nieuwste verkoopsmethodes eruitzien en toegepast worden, willen we dat met overtuiging en kennis van zaken doen. De geloofwaardigheid die we daarvoor nodig hebben, zoeken we doelbewust in de praktijk.

De technieken en modellen die we u straks aanbieden, zijn proefondervindelijk geëvalueerd bij onze eigen eindklanten. Hetgeen wat BusinessforBusiness overlevert, werkt dus wel degelijk.