Opleidingen

Zowel u als u medewerkers worden gespiegeld en continu bevraagd om de nodige verandering te bewerkstelligen met het oog op groei.

Groei in de diepte vanuit talenten of competenties, of groei in kwantiteit, uitgedrukt aan de hand van overeengekomen meetpunten.

BusinessforBusiness organiseert "groeiseminaries" die u ofwel in-company en op maat kan volgen, ofwel trainingsessies die voor een beperkt publiek openstaan, en waarbij u of uw medewerker tezamen met andere IT-partners inzicht krijgen in groeistrategie en diverse verkoopsmodellen.

Indien u kennis wenst te maken met uw groeicoach kunnen we een afspraak regelen waarin er samen uitgezocht wordt wat groei voor u kan betekenen door middel van reflectie en vraagstelling. Op dezelfde bijeenkomst krijgt u ook reeds inzicht in business planning en andere instrumenten en strategieën die ongetwijfeld zullen inspireren.

Op de "open sessies" krijgt u of een groeimedewerker uit uw zaak een actief doe -en denkseminarie aangeboden waarin niet alleen principes van groei, hinderpalen en middelen worden uitgediept, maar ook enkele succesvolle strategieën worden besproken. De bedoeling is dat de deelnemer na dit seminarie voldoende basis en enthousiasme heeft ontwikkeld om binnen de eigen onderneming groei te initiëren of groei te begeleiden naar concrete resultaten.